Monday, August 30, 2010

OBJEKTIF 5S

  1. Mewujudkan tempat kerja yang bersih, kemas dan sistematik untuk keselesaan kakitangan.
  2. Meningkatkan kerjasama antara kakitangan dalam melaksanakan tugasan harian.
  3. Mewujudkan disiplin yang tinggi dan berhemah di kalangan kakitangan.
  4. Memastikan keselamatan di tempat kerja untuk setiap kakitangan.
  5. Meningkatkan mutu perkhidmatan kerja melalui penerapan budaya kaizen (inovasi).

No comments:

Post a Comment